Home  >  Newyddion > Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Consortia.jpg

“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i ddatblygu eu gallu i hunan wella ac maent yn dod yn fwy gwydn. Mae’n bwysig bod pawb yn cydweithio er mwyn sicrhau y caiff ysgolion a lleoliadau y gefnogaeth orau bosib i’w galluogi i wireddu’r cwricwlwm newydd a’r agenda ddiwygio. Gyda’n partneriaid, byddwn yn darparu ac yn broceru cefnogaeth bwrpasol i bob ysgol a lleoliad, yn gweithio i gefnogi meysydd ar gyfer gwelliant y cytunwyd arnynt a rhannu arfer orau yn ein rhanbarth a’r tu hwnt.” 

Sent on behalf of the Consortia
 
Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr, GwE
Debbie Harteveld, Rheolwr Gyfarwyddwr, EAS
Geraint Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Interim,  ERW
Louise Blatchford Rheolwr Gyfarwyddwr Interim, CSC 
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich ysgol leol a'r system Categoreiddio Ysgolion
 

Chwilio Digwyddiadau
<Mehefin 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
12
89
1516
2223
29
Newyddion Diweddaraf
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Datganiad Categoreiddi...
“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i dd...
#CwricwlwmiGymru
#CwricwlwmiGymru
“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw cod...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1