Home  >  Newyddion > Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Consortia.jpg

“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i ddatblygu eu gallu i hunan wella ac maent yn dod yn fwy gwydn. Mae’n bwysig bod pawb yn cydweithio er mwyn sicrhau y caiff ysgolion a lleoliadau y gefnogaeth orau bosib i’w galluogi i wireddu’r cwricwlwm newydd a’r agenda ddiwygio. Gyda’n partneriaid, byddwn yn darparu ac yn broceru cefnogaeth bwrpasol i bob ysgol a lleoliad, yn gweithio i gefnogi meysydd ar gyfer gwelliant y cytunwyd arnynt a rhannu arfer orau yn ein rhanbarth a’r tu hwnt.” 

Sent on behalf of the Consortia
 
Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr, GwE
Debbie Harteveld, Rheolwr Gyfarwyddwr, EAS
Geraint Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Interim,  ERW
Louise Blatchford Rheolwr Gyfarwyddwr Interim, CSC 
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich ysgol leol a'r system Categoreiddio Ysgolion
 

Chwilio Digwyddiadau
<Medi 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
1
2 45678
131415
2122
2324 2829
30
Newyddion Diweddaraf
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Awst 2019: Canlyniadau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1