Home  >  Cyswllt

Defnyddiwch y ffurflen isod I gysylltu â'r Tîm Cefnogi Busnes. Croeso i chi gyfathrebu yn y Gymraeg neu'r Saesneg.
SWYDDFA TREDOMEN    
     
Tim Gweinyddol 01443 864963 business.support@sewaleseas.org.uk
     
YSGRIFENNYDD Y CWMNI - BUSNES/DATA, GWYBODAETH A SYSTEMAU
     
Geraint Willington 01443 863270
07904 644894
geraint.willington@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH AD A CHYFATHREBU
     
Natalie Renny 01443 864 628
07904 644 830
natalie.renny@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH CYLLID    
     
Mike Fisher
07904 644774
mike.fisher@sewaleseas.org.uk
     
     
TÎM GWEINYDDOL    
     
Nic Evans 01443 864963
07904 638566
nic.evans@sewaleseas.org.uk
Amanda Passmore 01443 864963 amanda.passmore@sewaleseas.org.uk
Katherine Davies 01443 864962 katherine.davies@sewaleseas.org.uk
Joanne Hughes
* Debbie Harteveld’ (Managing Director) PA
01443 863145 joanne.hughes@sewaleseas.org.uk
Julie Saunders 01443 864963 julie.saunders@sewaleseas.org.uk
Cath Dawkins 01443 864963 cath.dawkins@sewaleseas.org.uk
Darren O’Leary 01443 866317 darren.oleary@sewaleseas.org.uk
Theresa van Drunen
01443 866765
07904 645014
theresa.vandrunen@sewaleseas.org.uk
Gemma Holder 01443 864224 gemma.holder@sewaleseas.org.uk
Adam Pearce 01443 864963
07904 644788
adam.pearce@sewaleseas.org.uk
Hilary Rees 01443 864963
07904 644930
hilary.rees@sewaleseas.org.uk
     
     
     
CYFARWYDDWR ARWEINIOL    
     
Debbie Harteveld   debbie.harteveld@sewaleseas.org.uk
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL, SAFONAU AC YMGYNGHORWYR HER, GCA
     
Kirsty Bevan 07904 644970 kirsty.bevan@sewaleseas.org.uk
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL - PENNAETH YMYRRAETH A CHYMORTH BROCERIAETH
     
Kevin Palmer 07904 644980 kevin.palmer@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Blaenau Gwent)  
     
Sarah Davies 07904 644675 sarah.davies@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Caerffili)  
     
Julie Wood
07904 644902
julie.wood@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Sir Fynwy)  
     
Helen Power 07904 644709 helen.power@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Casnewydd)  
     
Hayley Davies-Edwards 07980 987262 hayley.davies-edwards@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Torfaen)
     
Julian Doroszczuk 07904 644866 julian.doroszczuk@sewaleseas.org.uk
     
     
YMGYNGHORWYR HER    
     
Tracey Abdulla
Ymgynghorwyr Her - Llythrennedd
07944 235219 tracey.abdulla@sewaleseas.org.uk
Gaynor Brimble
Ymgynghorwyr Her –
Cyfnod Sylfaen
07904 644672 gaynor.brimble@sewaleseas.org.uk
Karen Godwin 07904 644879 karen.godwin@sewaleseas.org.uk
Emma Wilmott 07904 644678 emma.wilmott@sewaleseas.org.uk
Jenny Williams 07568 591281 jenny.williams@sewaleseas.org.uk
Chris Cherry 07944 235270 chris.cherry@sewaleseas.org.uk
Alexis Edwards 07904 644859 alexis.edwards@sewaleseas.org.uk
Marilyn Balkwill 07904 644768 marilyn.balkwill@sewaleseas.org.uk
Peter Jenkins 07904 644749 peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
Gill Ilic 07742 061309 gill.ilic@sewaleseas.org.uk
Andy Henderson 07392 834470 andy.henderson@sewaleseas.org.uk
Rod Phillips 07415 056207 rod.phillips@sewaleseas.org.uk
Alyson Mills 07904 644667 alyson.mills@sewaleseas.org.uk 
Ed Pryce 07904 644686 ed.pryce@sewaleseas.org.uk
     
CYDLYNYDD Y RHAGLEN BROFFESIYNOL  
     
Mike Cameron 07944 235272 mike.cameron@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD RHAGLEN RHAGORIAETH MEWN ADDYSGU
     
Mike Cameron 07944 235272 mike.cameron@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD YSGOL CARREG FILLTIR Y FARGEN NEWYDD (Athro Arbenigol wrth ei Waith)
     
Catherine Kucia 07904 644703 catherine.kucia@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH CYMORTH LLYWODRAETHU
     
Elizabeth Everson 01443 863155
07507 127403
elizabeth.everson@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD TÎM   governor.support@sewaleseas.org.uk
     
Clare Coff 07904 644805 clare.coff@sewaleseas.org.uk
Chris James 01443 863221 chris.james@sewaleseas.org.uk
Julie Parry 01443 863242 julie.parry@sewaleseas.org.uk
David Hutchings 07904 644834 david.hutchings@sewaleseas.org.uk
Irene Jones 01443 863242
07904 644831
Irene.jones@sewaleseas.org.uk
Loren Taylor 01443 863221 loren.taylor@sewaleseas.org.uk
Clare Williams 01443 863221
07904 644899
clare.williams@sewaleseas.org.uk
Amy Baker 01443 863221 amy.baker@sewaleseas.org.uk
Emma Lawrence 07904 644754 emma.lawrence@sewaleseas.org.uk
Suzette Williams
07904 644758 
suzette.williams@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH DEALLUSRWYDD DYSGU
     
Sarah Jones
07904 644190
sarah.jones@sewaleseas.org.uk
     
TÎM DEALLUSRWYDD DYSGU   learning.intelligence@sewaleseas.org.uk
     
Swyddfa Tredomen 01443 863030  
     
Jane Marks-Duller   jane.marks-duller@sewaleseas.org.uk
Eira Phillips 01443 863030 eira.phillips@sewaleseas.org.uk
Ian Watkins 01443 863030 ian.watkins@sewaleseas.org.uk
Hannah Moncrieff 01443 866314 hannah.moncrieff@sewaleseas.org.uk
Vicky Dench 01443 863471 vicky.dench@sewaleseas.org.uk
Lewis John 01443 864224
07904 644806
lewis.john@sewaleseas.org.uk
     
LLYTHRENNEDD    
     
Tracey Abdulla
Ymgynghorwyr Her - Llythrennedd
07944 235219 tracey.abdulla@sewaleseas.org.uk
Penny Cole 07904 644924 penny.cole@sewaleseas.org.uk
Jane Crawley-Adams 07904 644742 jane.crawley-adams@sewaleseas.org.uk
Sarah Grenyer 07904 644715 sarah.grenyer@sewaleseas.org.uk
Catherine McMahon 07904 644733 catherine.mcmahon@sewaleseas.org.uk
Sarah McErlaine 07904 644731 sarah.mcerlaine@sewaleseas.org.uk
Gemma Prangley-Hunt 07904 644926 gemma.prangley-hunt@sewaleseas.org.uk
Rebecca Kelly 07904 644711 rebecca.kelly@sewaleseas.org.uk
Sharron Burridge 07904 644702 sharron.burridge@sewaleseas.org.uk
     
RHIFEDD    
     
Georgie Bevan
07980 682627
georgie.bevan@sewaleseas.org.uk
Alison Jones 07904 644993 alison.jones@sewaleseas.org.uk
Tom Lancaster 07904 644683 tom.lancaster@sewaleseas.org.uk
Dave Ashton 07904 644685 dave.ashton@sewaleseas.org.uk
Chris Erasmus 07539 611544 chris.erasmus@sewaleseas.org.uk
Chris James
07904 644727
cp.james@sewaleseas.org.uk
     
CYFNOD SYLFAEN    
     
Gaynor Brimble
Ymgynghorwyr Her –
Cyfnod Sylfaen
07904 644672 gaynor.brimble@sewaleseas.org.uk
Sarah Mayo 07904 644690 sarah.mayo@sewaleseas.org.uk
Jute Williams 07904 644816 jute.williams@sewaleseas.org.uk
Ellen Hobday 07904 644712 ellen.hobday@sewaleseas.org.uk
Vikki Curtis 07904 644701 vikki.curtis@sewaleseas.org.uk
Kate Aherne
07904 644968
kate.aherne@sewaleseas.org.uk
Jane Harvey 07906 644926 jane.harvey@sewaleseas.org.uk
     
CYMRAEG    
     
Elen Roberts
Pennaeth y Gymraeg Mewn Addysg
07904 644875 elen.roberts@sewaleseas.org.uk
Sarah Edwards 07904 644858 sarah.edwards@sewaleseas.org.uk
Sioned Harold 07904 644921 sioned.harold@sewaleseas.org.uk
Petra Llewellyn 07904 644891 petra.llewelyn@sewaleseas.org.uk
Sarah McAuley 07904 644856 sarah.mcauley@sewaleseas.org.uk
Melanie Smallwood 07904 644864 melanie.smallwood@sewaleseas.org.uk
Sian Tinnuche 07904 644923 sian.tinnuche@sewaleseas.org.uk
Jane Vinnicombe 07904 644811 jane.vinnicombe@sewaleseas.org.uk
Ruth Willis 07904 644897 ruth.willis@sewaleseas.org.uk
Jonathan Rees 07904 644828 jonathan.rees@sewaleseas.org.uk
Janine Venables 07931 863924 janine.venables@sewaleseas.org.uk
Kirsty Watkins
07904 644877
kirsty.watkins@sewaleseas.org.uk
     
14-19    
     
Sian Farquharson
Challenge Adviser – 14-19
07904 644757 sian.farquharson@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD MAES, Y CWRICWLWM EHANGACH AC YSGOLION ARLOESI
     
James Kent 07944 235278 james.kent@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD ARBENIGOL CYMHWYSEDD DIGIDOL A TGCH
     
Andrew Rothwell 07904 644713 andrew.rothwell@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNHORYDD ARBENIGOL DYSGU PROFFESIYNOL
     
Daniel Davies
07904 644877
daniel.davies@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD ARBENIGOL Y CWRICWLWM EHANGACH
     
Nicky Hagendyk
07904 644846
nicky.hagendyk@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD UWCHRADD ARBENIGOL AR GYFER GWYDDONIAETH
     
Andras Luka 07904 644671 andras.luka@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD CYSYLLTIOL CYNRADD (STEM)
     
Ceri Waters 07944 235274 ceri.waters@sewaleseas.org.uk
     
CYDLYNYDD RHANBARTHOL PLANT SY’N DERBYN GOFAL
     
Donna Lewis 07399 095582 donna.lewis@sewaleseas.org.uk

Pryderon a Chwynion

 
Mae’r GCA yn ymrwymo i ddeilio ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth mewn modd effeithiol. Os oes gennych bryderon neu os hoffech wneud cwyn, gweler ein ddogfen bolisi:
 
Lawrlwythwch ein ffurflen bryderon a chwynion yma:
 
 

EAS Offices
 
Llanwern High School
Hartridge Farm Rd
Newport
NP18 2YE


Tredomen Gateway
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7EH

Newyddion Diweddaraf
Newidiadau i Fesurau Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 sy’n effe...
Newidiadau i Fesurau P...
Ar 16 Hydref, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet...
Datganiad i'r Wasg:  Adroddiad yn dilyn yr ymweliad monitro â Chons...
Datganiad i'r Wasg...
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn c...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1