Home  >  Cyswllt

Defnyddiwch y ffurflen isod I gysylltu â'r Tîm Cefnogi Busnes. Croeso i chi gyfathrebu yn y Gymraeg neu'r Saesneg.
SWYDDFA TREDOMEN    
     
Tim Gweinyddol 01443 864963 business.support@sewaleseas.org.uk
     
YSGRIFENNYDD Y CWMNI - BUSNES/DATA, GWYBODAETH A SYSTEMAU
     
Geraint Willington 01443 863270
07904 644894
geraint.willington@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH AD A CHYFATHREBU
     
Natalie Renny 01443 864 628
07904 644 830
natalie.renny@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH CYLLID    
     
Mike Fisher
07904 644774
mike.fisher@sewaleseas.org.uk
     
     
TÎM GWEINYDDOL    
     
Nic Evans 01443 864628
07904 638566
nic.evans@sewaleseas.org.uk
Amanda Passmore 01443 866319 amanda.passmore@sewaleseas.org.uk
Katherine Davies 01443 864962 katherine.davies@sewaleseas.org.uk
Joanne Hughes
* Debbie Harteveld’ (Managing Director) PA
01443 863145 joanne.hughes@sewaleseas.org.uk
Julie Saunders 01443 864963 julie.saunders@sewaleseas.org.uk
Cath Dawkins 01443 866319 cath.dawkins@sewaleseas.org.uk
Darren O’Leary 01443 866317 darren.oleary@sewaleseas.org.uk
Theresa van Drunen
01443 866765
07904 645014
theresa.vandrunen@sewaleseas.org.uk
Gemma Holder 01443 864224 gemma.holder@sewaleseas.org.uk
Adam Pearce 01443 866316
07904 644788
adam.pearce@sewaleseas.org.uk
Hilary Rees 01443 866316
07904 644930
hilary.rees@sewaleseas.org.uk
     
     
     
CYFARWYDDWR ARWEINIOL    
     
Debbie Harteveld   debbie.harteveld@sewaleseas.org.uk
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL, SAFONAU AC YMGYNGHORWYR HER, GCA
     
Kirsty Bevan 07904 644970 kirsty.bevan@sewaleseas.org.uk
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL - PENNAETH YMYRRAETH A CHYMORTH BROCERIAETH
     
Kevin Palmer 07904 644980 kevin.palmer@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Blaenau Gwent)  
     
Sarah Davies 07904 644675 sarah.davies@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Caerffili)  
     
Julie Wood
07904 644902
julie.wood@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Sir Fynwy)  
     
Helen Power 07904 644709 helen.power@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Casnewydd)  
     
Hayley Davies-Edwards 07980 987262 hayley.davies-edwards@sewaleseas.org.uk
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Torfaen)
     
Julian Doroszczuk 07904 644866 julian.doroszczuk@sewaleseas.org.uk
     
     
YMGYNGHORWYR HER    
     
Tracey Abdulla
Ymgynghorwyr Her - Llythrennedd
07944 235219 tracey.abdulla@sewaleseas.org.uk
Gaynor Brimble
Ymgynghorwyr Her –
Cyfnod Sylfaen
07904 644672 gaynor.brimble@sewaleseas.org.uk
Karen Godwin 07904 644879 karen.godwin@sewaleseas.org.uk
Emma Wilmott 07904 644678 emma.wilmott@sewaleseas.org.uk
Jenny Williams 07568 591281 jenny.williams@sewaleseas.org.uk
Chris Cherry 07944 235270 chris.cherry@sewaleseas.org.uk
Alexis Edwards 07904 644859 alexis.edwards@sewaleseas.org.uk
Marilyn Balkwill 07904 644768 marilyn.balkwill@sewaleseas.org.uk
Peter Jenkins 07904 644749 peter.jenkins@sewaleseas.org.uk
Gill Ilic 07742 061309 gill.ilic@sewaleseas.org.uk
Andy Henderson 07392 834470 andy.henderson@sewaleseas.org.uk
Rod Phillips 07415 056207 rod.phillips@sewaleseas.org.uk
Alyson Mills 07904 644667 alyson.mills@sewaleseas.org.uk 
Ed Pryce 07904 644686 ed.pryce@sewaleseas.org.uk
Kay Harteveld 07904 644899 kay.harteveld@sewaleseas.org.uk
     
CYDLYNYDD Y RHAGLEN BROFFESIYNOL  
     
Mike Cameron 07944 235272 mike.cameron@sewaleseas.org.uk
Deb Woodward 07904 644832 deb.woodward@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD RHAGLEN RHAGORIAETH MEWN ADDYSGU
     
Mike Cameron 07944 235272 mike.cameron@sewaleseas.org.uk
Deb Woodward 07904 644832 deb.woodward@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD YSGOL CARREG FILLTIR Y FARGEN NEWYDD (Athro Arbenigol wrth ei Waith)
     
Catherine Kucia 07904 644703 catherine.kucia@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH CYMORTH LLYWODRAETHU
     
Elizabeth Everson 01443 863155
07507 127403
elizabeth.everson@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD TÎM   governor.support@sewaleseas.org.uk
     
Clare Coff 01443 863155
07904 644805
clare.coff@sewaleseas.org.uk
Chris James 01443 864713 chris.james@sewaleseas.org.uk
Julie Parry 01443 863242 julie.parry@sewaleseas.org.uk
David Hutchings 01443 864713
07904 644834
david.hutchings@sewaleseas.org.uk
Irene Jones 01443 863242
07904 644831
Irene.jones@sewaleseas.org.uk
Loren Taylor 01443 863221 loren.taylor@sewaleseas.org.uk
Amy Baker 01443 863221 amy.baker@sewaleseas.org.uk
Emma Lawrence 01443 863273
07904 644754
emma.lawrence@sewaleseas.org.uk
Suzette Williams
01443 863273
07904 644758 
suzette.williams@sewaleseas.org.uk
Lewis John 01443 864224
07904 644806
lewis.john@sewaleseas.org.uk
     
PENNAETH DEALLUSRWYDD DYSGU
     
Sarah Jones
01443 866314
07904 644190
sarah.jones@sewaleseas.org.uk
     
TÎM DEALLUSRWYDD DYSGU   learning.intelligence@sewaleseas.org.uk
     
Swyddfa Tredomen 01443 863030  
     
Jane Marks-Duller   jane.marks-duller@sewaleseas.org.uk
Eira Phillips 01443 863471 eira.phillips@sewaleseas.org.uk
Ian Watkins 01443 863030 ian.watkins@sewaleseas.org.uk
Hannah Moncrieff 01443 863471 hannah.moncrieff@sewaleseas.org.uk
Vicky Dench 01443 863471 vicky.dench@sewaleseas.org.uk
     
LLYTHRENNEDD    
     
Tracey Abdulla
Ymgynghorwyr Her - Llythrennedd
07944 235219 tracey.abdulla@sewaleseas.org.uk
Penny Cole 07904 644924 penny.cole@sewaleseas.org.uk
Jane Crawley-Adams 07904 644742 jane.crawley-adams@sewaleseas.org.uk
Sarah Grenyer 07904 644715 sarah.grenyer@sewaleseas.org.uk
Catherine McMahon 07904 644733 catherine.mcmahon@sewaleseas.org.uk
Sarah McErlaine 07904 644731 sarah.mcerlaine@sewaleseas.org.uk
Rebecca Kelly 07904 644711 rebecca.kelly@sewaleseas.org.uk
Sharron Burridge 07904 644702 sharron.burridge@sewaleseas.org.uk
     
RHIFEDD    
     
Georgie Bevan
07980 682627
georgie.bevan@sewaleseas.org.uk
Alison Jones 07904 644993 alison.jones@sewaleseas.org.uk
Tom Lancaster 07904 644683 tom.lancaster@sewaleseas.org.uk
Dave Ashton 07904 644685 dave.ashton@sewaleseas.org.uk
Chris Erasmus 07539 611544 chris.erasmus@sewaleseas.org.uk
Chris James
07904 644727
cp.james@sewaleseas.org.uk
     
CYFNOD SYLFAEN    
     
Gaynor Brimble
Ymgynghorwyr Her –
Cyfnod Sylfaen
07904 644672 gaynor.brimble@sewaleseas.org.uk
Sarah Mayo 07904 644690 sarah.mayo@sewaleseas.org.uk
Jute Williams 07904 644816 jute.williams@sewaleseas.org.uk
Ellen Hobday 07904 644712 ellen.hobday@sewaleseas.org.uk
Vikki Curtis 07904 644701 vikki.curtis@sewaleseas.org.uk
Kate Aherne
07904 644968
kate.aherne@sewaleseas.org.uk
Jane Harvey 07906 644926 jane.harvey@sewaleseas.org.uk
     
CYMRAEG    
     
Elen Roberts
Pennaeth y Gymraeg Mewn Addysg
07904 644875 elen.roberts@sewaleseas.org.uk
Sarah Edwards 07904 644858 sarah.edwards@sewaleseas.org.uk
Sioned Harold 07904 644921 sioned.harold@sewaleseas.org.uk
Petra Llewellyn 07904 644891 petra.llewelyn@sewaleseas.org.uk
Sarah McAuley 07904 644856 sarah.mcauley@sewaleseas.org.uk
Melanie Smallwood 07904 644864 melanie.smallwood@sewaleseas.org.uk
Sian Tinnuche 07904 644923 sian.tinnuche@sewaleseas.org.uk
Jane Vinnicombe 07904 644811 jane.vinnicombe@sewaleseas.org.uk
Ruth Willis 07904 644897 ruth.willis@sewaleseas.org.uk
Jonathan Rees 07904 644828 jonathan.rees@sewaleseas.org.uk
Janine Venables 07931 863924 janine.venables@sewaleseas.org.uk
Kirsty Watkins
07904 644877
kirsty.watkins@sewaleseas.org.uk
     
14-19    
     
Sian Farquharson
Challenge Adviser – 14-19
07904 644757 sian.farquharson@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD MAES, Y CWRICWLWM EHANGACH AC YSGOLION ARLOESI
     
James Kent 07944 235278 james.kent@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD ARBENIGOL CYMHWYSEDD DIGIDOL A TGCH
     
Andrew Rothwell 07904 644713 andrew.rothwell@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNHORYDD ARBENIGOL DYSGU PROFFESIYNOL
     
Daniel Davies
07904 644877
daniel.davies@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD ARBENIGOL Y CWRICWLWM EHANGACH
     
Nicky Hagendyk
07904 644846
nicky.hagendyk@sewaleseas.org.uk
     
ARWEINYDD STRATEGOL TEGWCH A LLES
     
Kathryn Bevan 07904 644707 kathryn.bevan@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD UWCHRADD ARBENIGOL AR GYFER GWYDDONIAETH
     
Andras Luka 07488 251127 andras.luka@sewaleseas.org.uk
     
YMGYNGHORYDD CYSYLLTIOL CYNRADD (STEM)
     
Ceri Waters 07944 235274 ceri.waters@sewaleseas.org.uk
     
CYDLYNYDD RHANBARTHOL PLANT SY’N DERBYN GOFAL
     
Donna Lewis 07399 095582 donna.lewis@sewaleseas.org.uk

Pryderon a Chwynion

 
Mae’r GCA yn ymrwymo i ddeilio ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth mewn modd effeithiol. Os oes gennych bryderon neu os hoffech wneud cwyn, gweler ein ddogfen bolisi:
 
Lawrlwythwch ein ffurflen bryderon a chwynion yma:
 
 

EAS Offices
 
Llanwern High School
Hartridge Farm Rd
Newport
NP18 2YE


Tredomen Gateway
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7EH

Newyddion Diweddaraf
Cyhoeddi rolau newydd cyffrous 'Cymdeithion yr Academi' gyda'r Acad...
Cyhoeddi rolau newydd ...
Mae'r Academi Arweinyddiaeth Addysgol Gened...
Y Fenter Dreftadaeth
Y Fenter Dreftadaeth
Hoffem wahodd eich ysgol i gymryd rhan yn y fen...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1