Home  >  Newyddion > Y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Un o argymhellion adolygiad OECD o ddiwygio addysg Cymru oedd i Lywodraeth Cymru ddathlu llwyddiant ysgolion Cymru, yn arbennig yr ymdrechion ac ymrwymiad ein proffesiwn addysgu. Ochr yn ochr â’r argymhelliad hwn, yn flaenoriaeth allweddol yn Symud Cymru Ymlaen i godi safonau ysgolion drwy gymell, cydnabod a hybu rhagoriaeth addysgu.
 
Lansiwyd y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru cyntaf ym mis Rhagfyr 2016 a chynhaliwyd y seremoni wobrwyo ar 7 Mai 2017 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  Anrhydeddodd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros addysg, Kirsty Williams cyflawniadau athrawon rhagorol ac ysgolion ledled y wlad.
 
Eleni, mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru wedi dychwelyd. Lansiwyd gwobrwyau 2018 yn llwyddiannus ar 22 Medi 2017 yn Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
 
Mae naw categori eleni yn cynnwys Athro'r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, defnydd Ysbrydoledig o'r Iaith Gymraeg a'r Defnyddio Gorau o Ddysgu Digidol fel bod digon o gyfle i'ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.
 
Mae amserlen gwobrau 2018 fel a ganlyn:
  • 22 Medi 2017 – Y wobr yn agor ar gyfer enwebiadau
  • 30 Tachwedd 2017 – Enwebiadau’r wobr yn cau
  • Ebrill 2018 - Cyhoeddi rhestr fer y rownd derfynol
  • Mai 2018 - Seremoni Wobrwyo
Mae disgrifiadau o’r categoriau, gwybodaeth bellach, pethau defnyddiol i’w gwybod cyn enwebu a gwybodaeth am y broses enwebu ar gael ar wefan Gwobrau Addsygu Proffesiynol Cymru. Y cyfeiriad yw: gov.wales/teachingawardscymru
 
Cofiwch, rhaid gwneud enwebiadau cyn Dydd Iau 30 Tachwedd 2017.
 
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru, cysylltwch â: gwobrauaddysgu@llyw.cymru


Chwilio Digwyddiadau
<Chwefror 2018>
LlunMawMerIauGweSadSul
34
1011
1718
19 2122232425
Newyddion Diweddaraf
Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol
Cynadleddau rhanbartho...
Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfe...
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18
Cyhoeddi categorï...
Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1