Home  >  Newyddion > Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yng Nghymru o fis Medi 2020 ymlaen. Mae'r Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â'r consortia a Llywodraeth Cymru, yn gobeithio cynnig rhaglen TAR ar gyflog, wedi'i hariannu'n rhannol, y bwriedir cychwyn arni fel rhaglen beilot ym mis Ebrill 2020 (Gwyddoniaeth yn unig) cyn ei chyflwyno'n llawn ym mis Medi 2020 (pynciau â phrinder yn unig). Ar hyn o bryd, mae'r holl raglenni TAR yn ddarostyngedig i achrediad gan Gyngor y Gweithlu Addysg.
 
Mae rhaglen ar gyflog Partneriaeth y Brifysgol Agored yn rhaglen ddwy flynedd sydd â'r nod o gefnogi athrawon dan hyfforddiant i gyfuno cyflogaeth fel cynorthwyydd dysgu gan yr ysgol â mentora yn yr ysgol a chyfnodau dysgu ymarfer TAR penodedig, a hynny ochr yn ochr ag astudiaethau dysgu o bell ar-lein. Mae'r rhaglen yn arwain y myfyriwr i gyflawni TAR gyda Statws Athro Cymwysedig. Yn ystod y ddwy flynedd, telir ffioedd astudio'r myfyrwyr trwy gyfrwng grant hyfforddi, a bydd yr ysgol sy'n cyflogi yn cael cyfraniad cyflog gan Lywodraeth Cymru tuag at gost cyflog yr athro heb gymhwyster, a delir i fyfyrwyr mewn pynciau â phrinder.
 
Os bydd gan ysgol ddiddordeb mewn cefnogi myfyriwr ar gyflog, byddai'r broses recriwtio yn ceisio cyfateb athro dan hyfforddiant arfaethedig ag ysgol gyflogi (cyhyd ag y bo'r ysgol yn bodloni meini prawf ysgol gyflogi).
 
Rydym yn awyddus i gysylltu â graddedigion mewn Gwyddoniaeth i gymryd rhan yn y rhaglen beilot a fydd yn cychwyn fis Ebrill nesaf. Gallai'r rhain fod yn gyd-weithwyr sy'n meddu ar gymhwyster priodol ac sydd eisoes yn gweithio yn yr ysgol, er enghraifft cynorthwywyr addysgu, gweithwyr ieuenctid neu dechnegwyr gwyddoniaeth. Wrth symud ymlaen, byddwn yn ystyried recriwtio graddedigion sy'n meddu ar gymwysterau addas i lenwi'r cyrsiau cynradd ac uwchradd mewn Mathemateg, ITM, Cymraeg a Dylunio a Thechnoleg.
 
I gael rhagor o wybodaeth am y llwybr hwn i addysgu, ynghyd â'r llwybr TAR rhan-amser heb ei ariannu, cysylltwch â hannah.barry@sewaleseas.org.uk.
 

Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yng Nghymru o fis Medi 2020 ymlaen. Mae'r Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â'r consortia a Llywodraeth Cymru, yn gobeithio cynnig rhaglen TAR ar gyflog, wedi'i hariannu'n rhannol, y bwriedir cychwyn arni fel rhaglen beilot ym mis Ebrill 2020 (Gwyddoniaeth yn unig) cyn ei chyflwyno'n llawn ym mis Medi 2020 (pynciau â phrinder yn unig). Ar hyn o bryd, mae'r holl raglenni TAR yn ddarostyngedig i achrediad gan Gyngor y Gweithlu Addysg.

 

Mae rhaglen ar gyflog Partneriaeth y Brifysgol Agored yn rhaglen ddwy flynedd sydd â'r nod o gefnogi athrawon dan hyfforddiant i gyfuno cyflogaeth fel cynorthwyydd dysgu gan yr ysgol â mentora yn yr ysgol a chyfnodau dysgu ymarfer TAR penodedig, a hynny ochr yn ochr ag astudiaethau dysgu o bell ar-lein. Mae'r rhaglen yn arwain y myfyriwr i gyflawni TAR gyda Statws Athro Cymwysedig. Yn ystod y ddwy flynedd, telir ffioedd astudio'r myfyrwyr trwy gyfrwng grant hyfforddi, a bydd yr ysgol sy'n cyflogi yn cael cyfraniad cyflog gan Lywodraeth Cymru tuag at gost cyflog yr athro heb gymhwyster, a delir i fyfyrwyr mewn pynciau â phrinder.

 

Os bydd gan ysgol ddiddordeb mewn cefnogi myfyriwr ar gyflog, byddai'r broses recriwtio yn ceisio cyfateb athro dan hyfforddiant arfaethedig ag ysgol gyflogi (cyhyd ag y bo'r ysgol yn bodloni meini prawf ysgol gyflogi).

 

Rydym yn awyddus i gysylltu â graddedigion mewn Gwyddoniaeth i gymryd rhan yn y rhaglen beilot a fydd yn cychwyn fis Ebrill nesaf. Gallai'r rhain fod yn gyd-weithwyr sy'n meddu ar gymhwyster priodol ac sydd eisoes yn gweithio yn yr ysgol, er enghraifft cynorthwywyr addysgu, gweithwyr ieuenctid neu dechnegwyr gwyddoniaeth. Wrth symud ymlaen, byddwn yn ystyried recriwtio graddedigion sy'n meddu ar gymwysterau addas i lenwi'r cyrsiau cynradd ac uwchradd mewn Mathemateg, ITM, Cymraeg a Dylunio a Thechnoleg.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y llwybr hwn i addysgu, ynghyd â'r llwybr TAR rhan-amser heb ei ariannu, cysylltwch â hannah.barry@sewaleseas.org.uk.

Gwybodaeth bellach:

www.openuniversity.co.uk/Wales-PGCE
https://gov.wales/initial-teacher-education-ite
 

Chwilio Digwyddiadau
<Ionawr 2020>
LlunMawMerIauGweSadSul
12345
6789101112
13 171819
20 2526
2728 31
Newyddion Diweddaraf
Cyfle ar gael – Ymgynghorydd Her Partner (Uwchradd)
Cyfle ar gael – Ymgyng...
Fel rhan o’n gwaith, rydym ni’n def...
Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Y Rhaglen Athrawon Gra...
Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yn...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1