Home  >  Newyddion > Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol: Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol (Canlyniadau dr
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol: Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod)
Consortia.jpg EAS.jpg

Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod)
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol

Hoffai’r GCA longyfarch dysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni.   Rydym ni wrth ein bodd o weld fod gwaith caled staff a dysgwyr wedi talu ar ei ganfed.

Mae Cymru wrthi'n profi cyfnod o newidiadau yn y defnydd o fesuriadau perfformiad o fewn y system atebolrwydd.  Un agwedd o'r newid hwn yw'r ffordd yr ydym yn rhoi adroddiadau am ddeilliannau rhanbarthol a lleol. Mae'r GCA eisoes yn cydweithio’n agos ag ysgolion i dracio perfformiad dysgwyr unigol dros amser, a fydd yn golygu bod arweinwyr ysgolion a'n hawdurdodau lleol mewn sefyllfa dda i fesur ble mae ysgolion yn gwneud cynnydd da a ble y gall fod angen cymorth ychwanegol arnynt.

Fel yn y gorffennol mae cynllunio effeithiol gan ysgolion y rhanbarth wedi sicrhau bod gan ddysgwyr fynediad at lwybrau priodol yn dilyn derbyn eu canlyniadau.   

Dywedodd Lynette Jones, Cyfarwyddwr Addysg Arweiniol De Ddwyrain Cymru, “Ar ran y pum cyfarwyddwr addysg, hoffem longyfarch yr holl fyfyrwyr sydd wedi cael canlyniadau eu harholiadau  heddiw. Hoffem hefyd ddiolch i’r staff a’r cyrff llywodraethu yn ein holl ysgolion am eu hymroddiad a’u cymorth i ddysgwyr.”

Dywedodd y Cynghorydd  Gail Giles, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Gweithredol De Ddwyrain Cymru, “Llongyfarchiadau i’n holl ddysgwyr o bob cwr o’r rhanbarth, sydd wedi gweithio mor galed i ennill eu cymwysterau Safon Uwch neu gymwysterau cyfwerth. Heb os, fe wnaiff yr astudiaethau hyn eu paratoi at y cam nesaf yn llwybr eu gyrfa, naill ai mewn prifysgol neu ym myd gwaith. Hoffwn hefyd elwa ar y cyfle hwn i gydnabod cymorth ac ymroddiad Cyrff Llywodraethu, Penaethiaid, athrawon, staff sy’n gweithio mewn ysgolion, rhieni a gwarcheidwaid tuag at ganlyniadau heddiw. Ni ddylid tanbrisio’r ymdrechion a wnaed i sicrhau’r canlyniadau hyn.  Dymunwn bob llwyddiant i’r dyfodol i’n disgyblion.”

Chwilio Digwyddiadau
<Medi 2018>
LlunMawMerIauGweSadSul
12
45 89
1516
2223
25 2930
Newyddion Diweddaraf
Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Da...
Awst 2018: Canlyniadau...
Hoffai'r GCA longyfarch dysgwyr am eu cyrha...
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol: Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uw...
Datganiad i’r Wasg Rha...
Hoffai’r GCA longyfarch dysgwyr ar eu llw...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1