Home  >  Newyddion > Cymwysterau Cymru: Erthyglau Ffocws
Cymwysterau Cymru: Erthyglau Ffocws

 

Erthyglau Ffocws
 
Yn Haf 2017, bydd cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch newydd, yn ogystal â'r Fagloriaeth Cymru newydd ar gyfer CA4 a Lefel Uwch. O ddechrau Gorffennaf ymlaen, byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau gan ein Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Jo Richards (gweler y dolenni isod). Bydd y gyfres yn cynnwys crynodeb o'r newidiadau allweddol i'r cymwysterau newydd a'r hyn y gallent ei olygu i ganlyniadau ym mis Awst, ynghyd ag erthyglau â thema sy'n bwriadu gwella dealltwriaeth o'r broses ddyfarnu.


http://qualificationswales.org/exams/summer-2017/spotlight-articles/?lang=cy&

1-ffocws-ar-saesneg.pdf
1-spotlight-on-english-e.pdf

2-ffocws-ar-fathemateg.pdf
2-spotlight-on-mathematics-e.pdf

3-ffocws-ar-gymraeg.pdf
3-spotlight-on-welsh-e.pdf

4-ffocws-ar-fagloriaeth-cymru.pdf
4-spotlight-on-welsh-bacc-e.pdf

5-ffocws-ar-safon-ug-a-su.pdf
5-spotlight-on-as-a-levels-e.pdf

 

Chwilio Digwyddiadau
<Hydref 2017>
LlunMawMerIauGweSadSul
1
78
1415
22
2829
3031
Newyddion Diweddaraf
Newidiadau i Fesurau Perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 4 sy’n effe...
Newidiadau i Fesurau P...
Ar 16 Hydref, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet...
Datganiad i'r Wasg:  Adroddiad yn dilyn yr ymweliad monitro â Chons...
Datganiad i'r Wasg...
Mae'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) yn c...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1