Home  >  Newyddion > Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru
Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru
Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA/EAS) wedi ymateb heddiw i ganfyddiadau arolwg am ddyfodol addysgu yng Nghymru.

Roedd Arolwg Cenedlaethol Gweithlu Addysg Cymru, a gyflawnwyd gan y Cyngor Gweithlu Addysg ar ran Llywodraeth Cymru, yn tynnu sylw at nifer o heriau allweddol sy'n wynebu'r proffesiwn, a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio cyfeiriad gwasanaethau addysg yn y dyfodol.

Gwasanaeth integredig yw’r GCA a gomisiynwyd gan bum Awdurdod Lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen i ddarparu gwasanaethau gwella ysgolion dros rhanbarth De Ddwyrain Cymru.

Gan ymateb i ganfyddiadau'r arolwg, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr y GCA, Debbie Harteveld:

"Mae cael darlun clir o'r heriau presennol sy'n wynebu ein staff addysgu yn rhan bwysig o'r broses o foderneiddio a gwella'r gwasanaeth addysg er mwyn sicrhau ei fod yn addas ar gyfer y dyfodol. Rydym yn cydnabod llawer o'r heriau y mae staff wedi tynnu sylw atynt yn rhan o'r arolwg hwn, ac yn wir, fel rhan o'r gwasanaethau gwella ysgolion rhanbarthol, rydym eisoes yn darparu ystod o gyfleoedd cymorth a dysgu proffesiynol i helpu athrawon mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys arweinyddiaeth, cymhwysedd digidol, trechu tlodi a chymorth ar gyfer pynciau penodol. "Yn benodol, mae'r arolwg yn nodi parodrwydd aruthrol i ymgysylltu â datblygiad proffesiynol, i roi cynnig ar arferion addysgu newydd, arloesol a dysgu rhagor am y diwygiadau o ran y cwricwlwm.

Mae'r gwaith cadarnhaol sydd ar waith yn ein hysgolion a rhwng ein hysgolion drwy gyfrwng Dyfodol Llwyddiannus yn arwydd clir o'r cynnydd cadarnhaol ym maes addysg yng Nghymru. "Mae'r arolwg yn tynnu sylw at yr anhawster posibl o gadw athrawon a phryder am lwyth gwaith holl staff yr ysgolion. Yn ddiweddar roedd y rhanbarthau, ynghyd â chydweithwyr ym maes hyfforddi athrawon, wedi lansio ymgyrch Darganfod Addysgu gyda'r nod o ddenu pobl newydd i'r proffesiwn, a hefyd cadw ein gweithlu medrus a thalentog. "Bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn ein helpu i wneud penderfyniadau am ddyfodol addysgu yng Nghymru, ac er nad yw darllen rhai rhannau'n bleserus iawn, mae rhannau eraill yn tynnu sylw at frwdfrydedd a dyhead ein staff i ddarparu addysgu o safon uchel yng Nghymru, a hefyd sut y maent yn ymhyfrydu wrth weld cynnydd ein dysgwyr.

"Mae'r adroddiad yn werthfawr wrth i ni symud ymlaen."


http://www.ewc.wales/site/index.php/cy/ymchwil-ac-ystadegau/arolwg-cenedlaethol-o-r-gweithlu-addysg

Chwilio Digwyddiadau
<Hydref 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
1 456
7 1213
181920
21 252627
28293031
Newyddion Diweddaraf
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Awst 2019: Canlyniadau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1