Home  >  Newyddion > Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA 2018-19
Arlwy Dysgu Proffesiynol y GCA 2018-19

Mae’r ddogfen yn disgrifio’r ystod lawn o wasanaethau cymorth a datblygu a ddarperir gan eintimau a’n ysgolion partner ar draws y rhanbarth. Eleni, am y tro cyntaf, ni chodir unrhyw dâl am unrhyw un o’r gweithgareddau dysgu proffesiynol craidd a amlinellir yn yr arlwy dysgu proffesiynol. 

Mae’r arlwy dysgu proffesiynol eleni wedi cael ei lywio gan ganfyddiadau’r ymgynghoriad ynghylch dysgu proffesiynol a wnaed yn ystod y gwanwyn. Roedd yr ymgynghoriad yn amlinellu’r egwyddorion a ddilynir i ddatblygu holl raglenni dysgu proffesiynol y GCA yn y dyfodol. Mae’r egwyddorion hyn wedi cael eu sefydlu i sicrhau fod pob ysgol yn barod am y newidiadau sylweddol ym mholisi’r llywodraeth sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac sydd wedi’u cynnwys yn y Genhadaeth Genedlaethol.  

Mae’r Genhadaeth Genedlaethol yn mynnu ein bod ni’n rhoi pwyslais trwy ddysgu proffesiynol ar:

y Cwricwlwm newydd ‘gweddnewidiol’ i Gymru a fydd yn dod i’r amlwg yn dilyn adolygiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’

y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth, a ddefnyddir gan bob aelod o staff o fis Medi 2018

yr ymagwedd at ddatblygu Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu

cynorthwyo i Sicrhau Tegwch a Llesiant i bob dysgwr mewn ysgolion

Byddwn yn ceisio cyflawni’r gofynion a ddisgrifir yn y Genhadaeth Genedlaethol trwy barhau i newid gwasanaethau o rai a ddarperir yn ganolog i weithio ysgol i ysgol a’r system hunan-wella, a fydd yn amlwg fel rhan o arlwy dysgu proffesiynol sy’n fwy eglur ac â ffocws mwy penodol.


Mae'r arlwy ar gael yma.

Newyddion Diweddaraf
Y Rhaglen Athrawon Graddedig A Llwybrau Amgen Newydd At Addysgu
Y Rhaglen Athrawon Gra...
Ni fydd y Rhaglen Athrawon Graddedig ar gael yn...
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1