Home  >  Newyddion > Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau)
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau)
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol

Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau eleni.  Ni ddylid tanbrisio’r ymdrechion sydd wedi arwain at y llwyddiannau hyn ac rydym ni’n dymuno bob llwyddiant i’r holl bobl ifanc wrth iddynt ddilyn eu camau nesaf. Mae cyngor a chymorth helaeth ar gael i ddisgyblion mewn ysgolion a cheir amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu ôl-16 ar draws y rhanbarth, mewn ysgolion a cholegau.

Mae system addysg Cymru wrthi'n profi cyfnod o newidiadau yn y dull o ddefnyddio mesuriadau perfformiad o fewn y system atebolrwydd. Un agwedd o'r newid hwn yw'r ffordd yr ydym yn rhoi adroddiadau am ddeilliannau cyfanredol disgyblion yn lleol ac yn rhanbarthol. Mae’r GCA yn parhau i gydweithio ag ysgolion a lleoliadau i gynnig ystod eang o gymorth sy’n hybu safonau uchel, gan sicrhau bod yr holl ddysgwyr yn gwneud cynnydd da ac yn cyflawni eu potensial llawn, Mae’r dull addasol o gynorthwyo dysgwyr yn parhau i hybu gwelliannau o ran deilliannau, yn union fel mae’r cydweithio agos sy’n digwydd rhwng ysgolion o fewn y rhanbarth ac oddi allan iddo, y GCA a gwasanaethau cymorth Awdurdodau Lleol. 

Lynette Jones, Cyfarwyddwr Addysg Arweiniol dros Dde Ddwyrain Cymru:

“Llongyfarchiadau i’n holl ddysgwyr ar draws y rhanbarth, yn enwedig o gofio bod hwn yn gyfnod o newid ar y lefel genedlaethol.  Mae’r dull addasol o gynorthwyo dysgwyr, a’r cydweithio agos rhwng ein hysgolion, y GCA a gwasanaethau cymorth y Cynghorau, yn parhau i hybu gwelliannau o ran deilliannau. Bydd ein dysgwyr yn parhau i gael eu cynorthwyo’n dda wrth iddynt barhau â’u taith ddysgu bwysig.”


Y Cynghorydd David Yeowell, Cadeirydd Cydbwyllgor Gweithredol De Ddwyrain Cymru:

“Hoffwn longyfarch ein holl ddysgwyr ar eu llwyddiannau - maent wedi cael eu gwobrwyo â nifer o ganlyniadau gwych am eu hymdrechion a’u gwaith caled. Da iawn i bob un ohonynt.”


Chwilio Digwyddiadau
<Tachwedd 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
123
45 910
1617
222324
25 27 2930
Newyddion Diweddaraf
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Awst 2019: Canlyniadau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1