Home  >  Newyddion > Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol (Canlyniadau dros dro ar ddiwrnod cyhoeddi’r canlyniadau)
Datganiad i’r Wasg Rhanbarthol

Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni.  Ni ddylid tanbrisio’r ymdrechion sydd wedi arwain at y llwyddiannau hyn ac rydym ni’n dymuno bob llwyddiant i’r holl bobl ifanc wrth iddynt ddilyn y camau nesaf maent wedi’u dewis. Mae cyngor a chymorth helaeth ar gael i ddysgwyr i sicrhau y byddant yn cael cyfle i gyrchu llwybrau priodol yn dilyn eu canlyniadau.
 
Mae system addysg Cymru wrthi'n profi cyfnod o newidiadau yn y dull o ddefnyddio mesuriadau perfformiad o fewn y system atebolrwydd. Un agwedd o'r newid hwn yw'r ffordd yr ydym yn rhoi adroddiadau am ddeilliannau cyfanredol disgyblion yn lleol ac yn rhanbarthol. Mae’r GCA yn parhau i gydweithio ag ysgolion a lleoliadau i gynnig ystod eang o gymorth sy’n hybu safonau uchel, gan sicrhau bod yr holl dysgwyr yn gwneud cynnydd da ac yn cyflawni eu potensial llawn. Mae’r dull addasol o gynorthwyo dysgwyr yn parhau i hybu gwelliannau o ran deilliannau, yn union fel mae’r cydweithio agos sy’n digwydd rhwng ysgolion o fewn y rhanbarth ac oddi allan iddo, y GCA a gwasanaethau cymorth Awdurdodau Lleol. 

Lynette Jones, Cyfarwyddwr Addysg Arweiniol dros Dde Ddwyrain Cymru:

“Llongyfarchiadau i’n holl ddysgwyr ar draws y rhanbarth.  Mae’r dull addasol o gynorthwyo dysgwyr yn parhau i hybu gwelliannau o ran deilliannau, ac mae’r cydweithio agos rhwng ein hysgolion, y GCA a gwasanaethau cymorth y Cynghorau yn gwneud hynny hefyd. Rydym ni’n dymuno bob llwyddiant i’n holl fyfyrwyr wrth iddynt barhau i weithio i sicrhau dyfodol llwyddiannus a bywydau boddhaus”.


Y Cynghorydd  David Yeowell, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Gweithredol De Ddwyrain Cymru:

“Hoffwn longyfarch ein dysgwyr ar eu llwyddiannau - maent wedi cael eu gwobrwyo â nifer o ganlyniadau gwych am eu hymdrechion a’u gwaith caled. Da iawn i bawb ohonynt.”


Chwilio Digwyddiadau
<Tachwedd 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
123
45 910
1617
222324
25 27 2930
Newyddion Diweddaraf
Awst 2019: Deilliannau Blwyddyn 11 (Canlyniadau dros dro ar ddiwrno...
Awst 2019: Deilliannau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Awst 2019: Canlyniadau’r arholiadau Safon Uwch/Safon Uwch Gyfrannol...
Awst 2019: Canlyniadau...
Hoffai’r GCA longyfarch yr holl ddysgwyr ...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1