Home  >  Newyddion > Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Datganiad Rhanbarthol i'r Wasg
Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Datganiad Rhanbarthol i'r Wasg
Consortia.jpg EAS.jpg

Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod)

Datganiad Rhanbarthol i'r Wasg

Hoffai'r GCA longyfarch dysgwyr am eu cyrhaeddiad yn arholiadau TGAU eleni.  Rydym yn falch iawn bod holl waith caled staff a dysgwyr wedi talu'n ôl.

Mae Cymru wrthi'n profi cyfnod o newidiadau yn nefnydd mesuriadau perfformiad o fewn y system atebolrwydd. Un agwedd o'r newid hwn yw'r ffordd yr ydym yn adrodd ar ddeilliannau rhanbarthol a lleol. Mae'r GCA eisoes yn gweithio'n agos ag ysgolion i dracio perfformiad dysgwyr unigol dros amser, a fydd yn golygu bod arweinwyr ysgol a'n hawdurdodau lleol mewn sefyllfa dda i fesur ble mae ysgolion yn gwneud cynnydd da a ble y gall fod angen cefnogaeth bellach arnynt.

Fel yn y gorffennol rydym wedi siarad gyda darparwyr addysg ôl-16 i sicrhau nad yw'r un dysgwr o dan anfantais a bod llwybrau priodol yn cael eu cynnig iddynt yn dilyn derbyn eu canlyniadau. 

Lynette Jones, Cyfarwyddwr Addysg Arweiniol ar gyfer De Ddwyrain Cymru: “Llongyfarchiadau i bob un o'n dysgwyr drwy'r rhanbarth, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o newid cenedlaethol.  Mae'r dull addasiadol o gefnogi dysgwyr yn parhau i hyrwyddo gwelliannau mewn deillioannau, yn yr un ffordd a'r gwaith partneriaeth agos rhwng ein hysgolion, y GCA a gwasanaethau cefnogol yr Awdurdodau Lleol. Bydd ein dysgwyr yn parhau i gael eu cefnogi'n dda gan eu hysgolion a Choleg Gwenr wrth iddynt barhau ar eu taith dysgu pwysig.”

Y Cynghorydd Gail Giles, Cadeirydd Grŵp Gweithredol De Ddwyrain Cymru ar y Cyd: “Llongyfarchiadau i'n holl dysgwyr a phawb sydd wedi cyfrannu at y canlyniadau hyn, gan gynnwys cyrff llywodraethu, penaethiaid, athrawon, staff ysgol, rhieni a gwarchodwyr. Ni ddylid diystyrru'r ymdrechion caled sydd wedi mynd tuag at gyflawni'r deilliannau hyn.

Mae pob unigolyn ifanc sy'n cael eu canlyniadau TGAU drwy'r rhanbarth mewn cyfnod bwysig yn eu bywydau, a gallaf eu sicrhau bod yna wybodaeth a chefnogaeth sylweddol ar gael gan eu hysgolion neu Goleg Gwent er mwyn eu helpu gyda'u camau nesaf. Mae'r rhanbarth hefyd yn cynnig ystod eang o ddysgu ôl-16 a chyfleoedd prentisiaeth ar gyfer cynnydd gyrfa llwyddiannus. Dymunwn bob llwyddiant yn y dyfodol i bob dysgybl.”


Chwilio Digwyddiadau
<Gorffennaf 2019>
LlunMawMerIauGweSadSul
67
8 1011 1314
192021
22232425262728
293031
Newyddion Diweddaraf
Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019
Datganiad Categoreiddi...
“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i dd...
#CwricwlwmiGymru
#CwricwlwmiGymru
“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw cod...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1