Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.

Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.
 
Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

Learning-Network-Schools-201819-List-(Final).jpg FollowUpReport_6924_18-09-2017.jpg    
Cynllun Busnes
y GCA (2019-2020)
Arlwy Dysgu Proffesiynol
y GCA 2019-20

Diwygiwyd Hydref 2019
Ysgolion
Rhwydwaith
Dysgu
2018/19
Estyn GCA 
Hydref 2017
 
 

Rhaglen Genedlaethol Datblygu Penaethiaid Dyheadol
Adroddiadau Thematig Estyn (dolenni allanol)
ANG
Asesu
Bagloriaeth Cymru
Cefnogaeth a Hyfforddiant i Lywodraethwyr
Cefnogaeth cymedroli rhanbarthol - Proffiliau Dysgwyr
CPCP
Cymraeg
Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch
Deallusrwydd Dysgu
Digidol
Dolenni Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gyfer Ysgolion
Fframwaith Ymyrraeth / Categoreiddio Cenedlaethol
Grant Amddifadedd Disgyblion
Gwyddoniaeth
Ieithoedd Tramor Modern
Llythrennedd
Rhifedd
Rhwydwaith Seren
Y Cyfnod Sylfaen
Y System Hunan-wella
Ysgolion Arloesi'r Cwricwlwm
Ysgolion Arloesi'r Fargen Newydd
Ysgolion Creadigol Arweiniol
Newyddion Diweddaraf
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30.
Mae staff EAS yn cynna...
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni t...
Cyfle ar gael – Ymgynghorydd Her Partner (Uwchradd)
Cyfle ar gael – Ymgyng...
Fel rhan o’n gwaith, rydym ni’n def...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1