Home  >  Cyswllt

Defnyddiwch y ffurflen isod I gysylltu â'r Tîm Cefnogi Busnes. Croeso i chi gyfathrebu yn y Gymraeg neu'r Saesneg.
SWYDDFA TREDOMEN    
     
Tim Gweinyddol 01443 864963 business.support@sewaleseas.org.uk
Tîm Deallusrwydd Dysgu 01443 863030 learning.intelligence@sewaleseas.org.uk
Arweinydd Tîm 01443 863155 governor.support@sewaleseas.org.uk
     
 
RHEOLWR GYFARWYDDWR    
     
Debbie Harteveld    
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL, SAFONAU AC YMGYNGHORWYR HER, GCA
     
Kirsty Bevan 07904 644970  
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL DROS DRO (DYSGU PROFFESIYNOL, CYDRADDOLDEB A DIWYGIO'R CWRICWLWM)
     
James Kent 07944 235278  
     
YSGRIFENNYDD Y CWMNI - BUSNES/DATA, GWYBODAETH A SYSTEMAU
     
Geraint Willington 01443 863270
07904 644894
 
     
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Caerffili)  
     
Julie Wood 07904 644902  
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Sir Fynwy)  
     
Helen Power 07904 644709  
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Casnewydd)  
     
Hayley Davies-Edwards
07931 863928
 
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER (Torfaen)
     
Julian Doroszczuk 07904 644866  
     
     
YMGYNGHORWYR HER    
     
Gaynor Brimble 07904 644672  
Karen Godwin 07904 644879  
Alexis Edwards 07904 644859  
Marilyn Balkwill 07904 644768  
Peter Jenkins 07904 644749  
Gill Ilic
07904 644926
 
Andy Henderson 07392 834470  
Alyson Mills 07904 644667  
Ed Pryce 07904 644686  
Kay Harteveld 07904 644899  
Sian Farquharson 07904 644757  
Becky Sims 07904 644847  
Jan Cresswell
07904 644891
 
Kath Matthews
07904 644897
 
     
     
ARWEINYDD IEITHOEDD, LLYTHRENNEDD A CHYFATHREBU
     
Elen Roberts
Arweinydd Ieithoedd,
Llythrennedd a Chyfathrebu
07904 644875  
Penny Cole 07904 644924  
Jane Crawley-Adams 07904 644742  
Sarah Grenyer 07904 644715  
Catherine McMahon 07904 644733  
Sarah McErlaine 07904 644731  
Rebecca Kelly 07904 644711  
Sarah Edwards 07904 644858  
Sioned Harold 07904 644921  
Sarah McAuley 07904 644856  
Melanie Smallwood 07904 644864  
Sian Tinnuche 07904 644923  
Jane Vinnicombe 07904 644811  
Jonathan Rees 07904 644828  
     
MATHEMATEG, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG  
     
Georgie Bevan
Arweinydd Rhifedd
07980 682627  
Dave Ashton 07904 644685  
Cressida Murphy 07904 644960  
Andras Luka 07488 251127  
Susan Jones
07399 095582
 
     
CYFNOD SYLFAEN    
     
Sarah Mayo 07904 644690  
Jute Williams 07904 644816  
Ellen Hobday 07904 644712  
Vikki Curtis 07904 644701  
Kate Aherne 07904 644968  
     
     
YMGYNGHORYDD ARBENIGOL CYMHWYSEDD DIGIDOL A TGCH
     
Kay Harteveld 07904 644899  
     
YMGYNGHORYDD ARBENIGOL Y CWRICWLWM EHANGACH
     
Nicky Hagendyk 07904 644846  
     
CYDLYNYDD Y RHAGLEN BROFFESIYNOL  
     
Deb Woodward 07904 644832  
     
YMGYNHORYDD ARBENIGOL DYSGU PROFFESIYNOL
     
Daniel Davies 07904 644877  
     
ARWEINYDD STRATEGOL TEGWCH A LLES
     
Kathryn Bevan 07904 644707  
     
YMGYNGHORYDD DYSGU PROFFESIYNOL (ARWEINYDD SEFYDLU ANG)
     
Hannah Barry 07904 644713  
     
     
TÎM GWEINYDDOL    
     
Natalie Renny
Pennaeth AD a Chyfathrebu
01443 864 628
07904 644 830
 
Mike Fisher
Pennaeth Cyllid
07904 644774  
Nic Evans 01443 864628
07904 638566
 
Amanda Passmore 01443 866319  
Katherine Davies 01443 864962  
Joanne Hughes
* Debbie Harteveld’
(Rheolwr Gyfarwyddwr) PA
01443 863145  
Julie Saunders 01443 864963  
Cath Dawkins 01443 866319  
Darren O’Leary 01443 866317  
Theresa van Drunen 01443 866765
07904 645014
 
Gemma Holder 01443 864224  
Adam Pearce 01443 866316
07904 644788
 
Hilary Rees 01443 866316
07904 644930
 
Rhiannon Emms 01443 866319
07904 644993
 
Helen Richards
07903 546129
 
     
     
PENNAETH CYMORTH LLYWODRAETHU
     
Clare Coff 01443 863155
07904 644805
 
Chris James 01443 864713  
Julie Parry 01443 863242  
David Hutchings 01443 864713
07904 644834
 
Irene Jones 01443 863242
07904 644831
 
Loren Taylor 01443 863221  
Emma Lawrence 01443 863273
07904 644754
 
Suzette Williams 01443 863273
07904 644758 
 
Lewis John 01443 864224
07904 644806
 
     
PENNAETH DEALLUSRWYDD DYSGU
     
Sarah Jones 01443 866314
07904 644190
 
     
TÎM DEALLUSRWYDD DYSGU    
     
Jane Marks-Duller    
Eira Phillips 01443 863471  
Ian Watkins 01443 863030  
Hannah Moncrieff 01443 863471  
Vicky Dench 01443 863471  

Pryderon a Chwynion

 
Mae’r GCA yn ymrwymo i ddeilio ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth mewn modd effeithiol. Os oes gennych bryderon neu os hoffech wneud cwyn, gweler ein ddogfen bolisi:
 
Lawrlwythwch ein ffurflen bryderon a chwynion yma:
 
 
07904 644891


EAS Offices
 
Tredomen Gateway
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7EH

Newyddion Diweddaraf
Academi Newydd yn cymeradwyo Consortia Addysg Cymru i gyflwyno’r Rh...
Academi Newydd yn cyme...
Mae diwrnod cenedlaethol y Rhaglen Datblygu Pen...
Awst 2018: Canlyniadau TGAU (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod): Da...
Awst 2018: Canlyniadau...
Hoffai'r GCA longyfarch dysgwyr am eu cyrha...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1