Home  >  Cyswllt

Defnyddiwch y ffurflen isod I gysylltu â'r Tîm Cefnogi Busnes. Croeso i chi gyfathrebu yn y Gymraeg neu'r Saesneg.
SWYDDFA TREDOMEN    
     
01443 864963 business.support@sewaleseas.org.uk
01443 863030 learning.intelligence@sewaleseas.org.uk
01443 863155 governor.support@sewaleseas.org.uk
     
 
RHEOLWR GYFARWYDDWR    
     
Debbie Harteveld    
     
CYFARWYDDWR (CANLYNIADAU, ADDYSGEG AC ARWEINYDDIAETH)
     
Kirsty Bevan 07904 644970  
     
CYFARWYDDWR (ADNODDAU, BUSNES A LLYWODRAETHIANT)
     
Geraint Willington 01443 863270  
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL DROS DRO (DYSGU PROFFESIYNOL, CYDRADDOLDEB A DIWYGIO'R CWRICWLWM)
     
James Kent 07944 235278  
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL: DYSGU PROFFESIYNOL (GWELLA YSGOLION)
     
Julie Wood 07904 644902  
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL: POLISI A STRATEGAETH
     
Ed Pryce 07904 644686  
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL: DYSGU PROFFESIYNOL (RHAGORIAETH, TEGWCH A LLESIANT)
     
Kathryn Bevan 07904 644707  
     
CYFARWYDDWR CYNORTHWYOL: DYSGU PROFFESIYNOL (ARWEINYDDIAETH AC ADDYSGEG)
     
Deb Woodward 07904 644832  
     
PRIF YMGYNGHORYDD HER  
     
Sarah Davies 07904 644675  
Becky Sims 07904 644847  
Helen Power 07904 644709  
Hayley Davies-Edwards
07931 863928
 
Julian Doroszczuk 07904 644866  
     
     
YMGYNGHORWYR HER    
     
Gaynor Brimble 07904 644672  
Rob Lewis 07904 644680  
Karen Godwin 07904 644879  
Alexis Edwards 07904 644859  
Marilyn Balkwill 07904 644768  
Peter Jenkins 07904 644749  
Andy Henderson 07392 834470  
Kay Harteveld 07904 644899  
Sian Farquharson 07904 644757  
Jan Cresswell
07904 644891
 
Kay Harteveld 07904 644899  
Sally Speedy 07904 644711  
Gwyndaf Jones 07966 714929  
Jonathan Hicks
07866 885506
 
Jack Newton 07866 885510  
Bethan Whittall    
Heather Lewis    
     
     
ARWEINYDD IEITHOEDD, LLYTHRENNEDD A CHYFATHREBU
     
Elen Roberts
Prif Arweinydd Dysgu
Proffesiynol (Iaith,
Llythrennedd a
Chyfathrebu)
07904 644875  
Jane Crawley-Adams 07904 644742  
Catherine McMahon 07904 644733  
Sarah McErlaine 07904 644731  
Sarah Edwards 07904 644858  
Sioned Harold 07904 644921  
Sarah McAuley 07904 644856  
Melanie Smallwood 07904 644864  
Sian Tinnuche 07904 644923  
Jane Vinnicombe 07904 644811  
Jonathan Rees 07904 644828  
     
MATHEMATEG, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG  
     
Georgie Bevan
Prif Arweinydd Dysgu
Proffesiynol (STEM a’r
Cwricwlwm Ehangach)
07980 682627  
Dave Ashton 07904 644685  
Cressida Murphy 07904 644960  
Andras Luka 07488 251127  
Susan Jones
07399 095582
 
     
CYFNOD SYLFAEN    
     
Sarah Mayo 07904 644690  
Ellen Hobday 07904 644712  
Kate Aherne 07904 644968  
Jessica Rose
07904 644788
 
     
     
YMGYNGHORYDD DYSGU PROFFESIYNOL (Y CWRICWLWM EHANGACH)
     
Nicky Hagendyk 07904 644846  
     
PRIF YMGYNGHORYDD DYSGU PROFFESIYNOL (ARWEINYDDIAETH AC ADDYSGEG)
     
Daniel Davies 07904 644877  
     
PRIF GYNGHORYDD DYSGU PROFFESIYNOL (ARWEINYDDIAETH AC ADDYSGEG)
     
Rachel Cowell 07583 106044  
     
YMGYNGHORYDD CYSYLLTIOL DYSGU PROFFESIYNOL
     
Hannah Barry 07904 644713  
     
YMGYNGHORYDD TEGWCH A LLESIANT
     
Kate Phillips 07593 106043  
     
     
TÎM GWEINYDDOL    
     
Natalie Renny
Pennaeth AD a Chyfathrebu
01443 864 628
07904 644 830
 
Mike Fisher
Pennaeth Cyllid
07904 644774  
Nic Evans 01443 864628
07904 638566
 
Amanda Passmore 01443 866319  
Katherine Davies 01443 864962  
Joanne Hughes
* Debbie Harteveld’
(Rheolwr Gyfarwyddwr) PA
01443 863145  
Julie Saunders 01443 866316  
Darren O’Leary 01443 866317  
Theresa van Drunen 01443 866765
07904 645014
 
Gemma Holder 01443 864224  
Rhiannon Emms 01443 866319
07904 644993
 
Linda Merritt 01443 864963  
Helen Richards
07903 546129
 
     
     
PENNAETH CYMORTH LLYWODRAETHU
     
Clare Coff 07904 644805  
Kim Houghton 01443 863221
07507 127403
 
David Hutchings 01443 864713
07904 644834
 
Irene Jones 01443 863242
07904 644831
 
Melissa Garrett 01443 866316
07904 644758 
 
Martha Rolley 01443 863155
07904 644897
 
     
TÎM DEALLUSRWYDD DYSGU    
     
Sarah Jones
Pennaeth Deallsurwydd
Dysgu a Busnes
07904 644190  
Jane Marks-Duller    
Eira Phillips 01443 863471  
Ian Watkins 01443 863030  
Hannah Moncrieff 01443 863471  

Pryderon a Chwynion

 
Mae’r GCA yn ymrwymo i ddeilio ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth mewn modd effeithiol. Os oes gennych bryderon neu os hoffech wneud cwyn, gweler ein ddogfen bolisi:
 
Lawrlwythwch ein ffurflen bryderon a chwynion yma:
 
 

EAS Offices
 
Tredomen Gateway
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7EH

Newyddion Diweddaraf
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni tan 12:30.
Mae staff EAS yn cynna...
Mae staff EAS yn cynnal diwrnod adolygu cwmni t...
Cyfle ar gael – Ymgynghorydd Her Partner (Uwchradd)
Cyfle ar gael – Ymgyng...
Fel rhan o’n gwaith, rydym ni’n def...
Porthwr Trydar
© 2014 - Education Achievement Service (EAS)

Powered by WebBased Ltd © 2017 | Version 4.0.1